Waterschaarste

Situatie in West-Vlaanderen

West-Vlaanderen wordt getroffen door grote droogte. In bepaalde delen van de provincie is de situatie zeer nijpend. Waterpeilen in de waterlopen dalen zienderogen. De weersvoorspellingen sturen aan op aanhoudende droogte.
Daarom heeft de gouverneur een aantal maatregelen genomen. Ook een aantal steden en gemeenten en polderbesturen deden dit. De situatie in de provincie wordt dagelijks opgevolgd en geëvalueerd.

Er is een infopunt via de website www.west-vlaanderen.be/waterschaarste.  Alle actuele informatie wordt er samengebracht en u vindt er ook een overzicht van alle maatregelen in West-Vlaanderen.  Ook richtlijnen over het zoutgehalte in het water en de gevolgen voor het drinkwater en de gewassen is er te raadplegen.