Nieuwe datum Algemene Vergadering 2020

Ten gevolge de verstrengde maatregelen ter bestrijding van het coronavirus werd de gewone Algemene Vergadering, gepland op 26 november 2020, uitgesteld tot nader order.

Gezien de huidige status van de pandemie blijkt het mogelijk de Algemene Vergadering opnieuw in te plannen.
Het Bestuur van de Nieuwe Polder van Blankenberge beslist de vergadering te laten doorgaan op donderdag 15 juli 2021. Alle stemgerechtigde ingelanden ontvangen hiertoe hun oproepingsbrief en bijhorende documenten.

Gezien de huidige Corona-pandemie is het noodzakelijk uw aanwezigheid op voorhand te bevestigen.
Deze bevestiging kan telefonisch (050/31.98.50) of per e-mail (info@polderblankenberge.be), uiterlijk op maandag 12 juli.
Gelieve bij bevestiging tevens uw inschrijvingsnummer en telefoonnummer door te geven.

Ter plaatse wordt alles in het werk gesteld een Corona-veilige vergadering te organiseren.
Het dragen van een mondmasker is verplicht.

Deze vergadering betreft de herneming van de uitgestelde vergadering van november 2020.
Gezien de huidige Corona-pandemie wordt deze vergadering zo beknopt mogelijk gehouden.
De volgende gewone Algemene Vergadering staat opnieuw gepland op donderdag 25 november 2021.