Waterschaarste

Situatie in West-Vlaanderen

Update 13/09/2018
Het captatieverbod op alle onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen wordt opgeheven. Lees hier het politiebesluit.

Update 17/08/2018
Na provinciaal overleg op 17 augustus werd beslist dat het sproeiverbod niet langer van kracht is. Het beregenen of gebruik van water is bijgevolg ook overdag toegelaten.   Het captatieverbod op de bevaarbare waterlopen met blauwalgenbesmetting blijft. Dit probleem is immers nog steeds aanwezig in het Kanaal Roeselare-Leie en het Kanaal Gent-Oostende, vanaf Beernem tot Oostende.  Het captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen blijft behouden. Voor de waterlopen De Mandel en de Gaverbeek is er een uitzondering gemaakt. Lees hier het persbericht.
Leidraad bij de genomen beslissingen is om het water voor te behouden voor de meest noodzakelijke toepassingen:
- Drinkwater voor mens en dier staat hier voorop.
- Zuinig en efficiënt omgaan met water is een ander uitgangspunt.

Update 01/08/2018
Het verspilverbod wordt wat versoepeld in West-Vlaanderen. Vanaf 2 augustus blijft het beregenen verboden tussen 10u en 18u. Dit om praktische redenen, in combinatie met de vooropgestelde tap-uren van de Vlaamse Waterweg. De blauwalgen in het Kanaal Roeselare-Leie vormen opnieuw een tegenslag voor de landbouwers, die er water tappen. Meer mogelijkheden om te beregenen biedt wat ademruimte. Ook stelde gouverneur Decaluwé vandaag aan Aquafin de vraag om de toegangsuren voor afname van gezuiverd afvalwater te verruimen.
Update 25/07/2018
Het provinciaal overlegplatform waterschaarste kwam vandaag opnieuw bijeen in West-Vlaanderen. De behouden maatregelen zijn: geen leidingwater gebruiken voor afspuiten auto’s, besproeien gazon, vullen zwembad of reinigen van straten of gevels. Met put of regenwater is dit wel nog toegelaten tussen 20u en 8u. Ook landbouwers mogen enkel tussen 20u en 8u hun gewassen beregenen.  Het drinkwaterverbruik is sinds het verspilverbod van vorige week niet toegenomen.  Het eerder uitgevaardigde captatieverbod onbevaarbare waterlopen wordt goed opgevolgd. Alternatieven voor waterbevoorrading zijn gepubliceerd op het informatiepunt www.west-vlaanderen.be/waterschaarste. De lijst wordt permanent bijgewerkt.
Update 19/07/2018
Gouverneur Decaluwé organiseerde op donderdag 19 juli 2018 een crisisoverleg om de ernst van de waterschaarste- en droogtetoestand in te schatten. De situatie is alarmerend. Er viel sinds juni in West-Vlaanderen amper neerslag. De weersverwachting is dat de komende week de warmste week van de zomer wordt. De drinkwaterproductie komt in het gedrang. Het peil van de waterlopen is heel laag en door het oppompen op sommige plaatsen zelfs volledig drooggelegd. Voor alle onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen geldt er met onmiddellijke ingang een captatieverbod. De situatie wordt op de voet opgevolgd. Vanaf 20 juli 2018 is er een informatiepunt beschikbaar op www.west-vlaanderen.be/waterschaarste. Op deze website is een overzicht opgenomen van alternatieve waterbronnen.
Update 12/07/2018
Door de aanhoudende droogte nam de gouverneur het initiatief tot een eerste bijeenkomst van de provinciale crisiscel op donderdag 12 juli 2018. De beschikbare watervoorraad daalt en er blijven voorspellingen de komende dagen van droog en warm weer. Als deze evolutie zich doorzet, dringen beperkende maatregelen zich op. Het advies blijft dus absoluut tot een verantwoord gebruik van water.