Algemene Vergadering 2023

Het Bestuur van de Nieuwe Polder van Blankenberge beslist de jaarlijkse Algemene Vergadering te laten doorgaan op donderdag 23 november 2023.
Alle stemgerechtigde ingelanden ontvangen hiertoe hun oproepingsbrief en bijhorende documenten.

Om een vlotte organisatie mogelijk te maken vragen wij uw aanwezigheid op voorhand te bevestigen. Deze bevestiging kan telefonisch (050/31.98.50) of per e-mail (info@polderblankenberge.be), graag uiterlijk op maandag 20 november.
Gelieve bij bevestiging tevens uw inschrijvingsnummer ( vermeld op uw oproepingsbrief ) en telefoonnummer door te geven.

Bij aanmelden voor de vergadering zal u gevraagd worden uw oproepingsbrief en uw identiteitskaart voor te leggen.

Hoewel op heden geen Corona-maatregen meer gelden, zijn verscherpte maatregelen steeds mogelijk.
Eventuele verstrengde maatregelen zullen hier gepubliceerd worden.

UPDATE 18/10/2023 : geen verscherpte maatregelen