De Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering van de polder/watering bestaat uit de stemgerechtigde ingelanden, aangevuld met een aantal leden met raadgevende stem die het algemeen belang en de belangen van de kleine eigenaars vertegenwoordigen:

  • de Gouverneur van de Provincie
  • de Burgemeesters van de gemeenten waarover de polder/watering zich uitstrekt
  • ambtenaren van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Het stemrecht behoort aan de ingelanden die in het gebied van de polder grond bezitten ter grootte van minimum 5 hectare. In 2013 telde de Algemene Vergadering van de Nieuwe Polder van Blankenberge 816 stemgerechtigde ingelanden. Dit aantal blijft vrijwel constant.
De Algemene Vergadering komt doorgaans éénmaal per jaar in gewone zitting bijeen. De meeste polders en wateringen houden hun algemene vergadering in maart/april. De Algemene Vergadering van de Nieuwe Polder van Blankenberge komt samen in oktober/november van het jaar dat aan het eigenlijke dienstjaar voorafgaat. Zo kunnen de begroting, de belastingvoet en het pakket werken voor het volgend jaar op tijd vastgesteld worden, wat de bestuurlijke creativiteit ten goede komt.
De vergaderplaats wordt vrij vastgesteld door het Bestuur. Sedert 2000 gaan de vergaderingen door in het centrum “Duinse Polders”, Ruzettelaan 195 te Blankenberge.