Inkomsten

De gewone inkomsten van de Polder bestaan uit:

  1. De polderbelastingen. Zij vertegenwoordigen ongeveer 1/3 van de totale inkomsten
  2. De terugbetalingen op grond van de wet van 28 december 1967 op de onbevaarbare waterlopen. Artikel 7 van voornoemde wet bepaalt dat de ruimings-, onderhouds-, en herstellingswerken aan de onbevaarbare waterlopen, inclusief de exploitatiekosten voor de pompstations, ten laste van  de Vlaamse Gemeenschap (Pompstations op waterlopen 1e categorie), de Provincie (waterlopen 2e categorie) en de Gemeentebesturen (waterlopen 3e categorie).
  3. Diversen (retributies, intresten en diverse inkomsten uit het patrimonium).