Deelstroomgebieden

Het bekken van de Nieuwe Polder van Blankenberge behoort tot het bekken van de "Brugse polders". Dit bekken omvat een heterogeen gebied met meerdere deelstroomgebieden waarvan de afwatering sterk kunstmatig werd beïnvloed.

Het water van het gebied van de Nieuwe Polder van Blankenberge wordt op vier verschillende punten in zee afgevoerd, namelijk:

te Zeebrugge (Lisseweegse Vaart)
te Blankenberge (Blankenbergse Vaart)
te Oostende (Noordede en kanaal Brugge - Oostende)
te Nieuwpoort (kanaal Plassendale - Nieuwpoort).

De grenzen van de hydrografische bekkens vallen niet volledig samen met de poldergrens.

Deelstroomgebieden

Tussen haakjes wordt de officiële nummering weergegeven van de hoofdwaterlopen.

De eerste letter van het waterloopnummer verwijst naar het lozingspunt van het deel-stroomgebied. (vb alle waterlopen die afvloeien naar Blankenberge beginnen met de letter B.)

De opsplitsing in hydrografische bekkens werd doorgevoerd tot op het niveau van de deelstroomgebieden met een gemeenschappelijk lozingspunt in zee of een waterweg (kanaal). De bemalingsgebieden werden als afzonderlijke stroomgebieden opgenomen.

In de vlakke poldersteek, waar het reliëf geringe verschillen vertoont, zijn de begrenzingen van de stroomgebieden grotendeels kunstmatig. Onder meer inzake bevloeiing vormen de onderscheiden bekkens een geïntegreerd geheel.

Het zuidelijk deel van de Polder behoort tot de zandstreek en de begrenzing van de stroomgebieden werd bepaald door het reliëf en afgeleid uit de topografische kaarten.