Het bekken van de Noordede

Menu

Illu 332a

Het gebied loost rechtstreeks in zee via het sluizencomplex “Maartensas” genaamd (foto) op de getijgebonden havengeul van Oostende. Het sas staat opgesteld langs de Spaarzaamheidstraat te Bredene, naast de vroegere spuikom (nu oesterkwekerij).

Het stroomgebied van de Noordede bedraagt 4.947 hectare, in feite te verhogen met het gebied van de Vicogne [ongeveer 250 ha] ten noorden van de spuikom te Bredene, dat destijds op de spuikom afwaterde, maar nu aangewezen is op de Noordede.
Het stroomgebied omvat het grondgebied van Bredene, De Haan (Klemskerke en het grootste gedeelte van Vlissegem), Jabbeke (een klein gedeelte van Stalhille) en Zuienkerke (het noordelijk gedeelte van Houtave).

De duinen langsheen de kust van Bredene tot Wenduine, een strook die in breedte varieert van 200 tot 800 meter met een uitgesproken golvend reliëf en hoogten tot 36 meter, worden niet meegerekend tot het stroomgebied. De Driftweg van Bredene tot Wenduine vormt van oudsher de noordelijk grens van het poldergebied.

Het stroomgebied van de Noordede staat in open verbinding met het stroomgebied van de Blankenbergse vaart.