Het bekken van de Jabbeekse beek

Het stroomgebied van de Jabbeekse beek bedraagt 2.318 hectare en omvat grosso modo de zandgronden gelegen in de driehoek ten zuiden van de lijn Oudenburg-Brugge, gevormd door tracé van de wegenis Ettelgemsestraat (Oudenburg) - Dorpsstraat (Ettelgem) - Zerkegemsestraat (Ettelgem) - Ettelgemstraat (Jabbeke) - Weststraat (Jabbeke) - Legeweg (Jabbeke - Varsenare - Sint Andries Brugge) en als meest zuidelijk punt het Vloethemveld (Zerkegem en Zedelgem).