Het bemalingsgebied van Kwetshage-Paddegat

Het bemalingsgebied van de “Kwetshage-Paddegat” omvat 3.036 hectare lage gronden gelegen ten zuiden van het kanaal Brugge-Oostende op het grondgebied van de Stad Brugge (Sint Andries), de Gemeente Jabbeke en de Stad Oudenburg.

Het bemalingsgebied wordt doorsneden door de Jabbeekse beek die het oppervlaktewater van de hoger gelegen zandgronden ten zuiden van Jabbeke gravitair afvoert naar het kanaal Brugge-Oostende. Het bemalingsgebied ten westen van de Jabbeekse beek heeft een oppervlakte van 1.641 ha, het oostelijk bemalingsgebied is 1.395 ha groot.