Het bemalingsgebied De Katte

Het bemalingsgebied de Katte is ontstaan uit het bemalingsgebied van “de Moere van Meetkerke”, circa 670 ha. De bemalingszone werd door de ruilverkaveling Houtave in 1980 uitgebreid tot de omliggende poldergronden en bedraagt nu 1.377 ha verspreid over het grondgebied van de Gemeenten Zuienkerke (deelgemeenten Meetkerke en Houtave), Jabbeke (deelgemeente Varsenare) en Brugge (deelgemeente Sint-Andries).

Het bemalingsgebied wordt begrensd ten noorden door de Noordede (inclusief ± 85 ha ten noorden van de Noordede), ten oosten door de Blankenbergse vaart, ten zuiden door het kanaal Brugge-Oostende en ten westen door de baan Nieuwege-Houtave.