Links

VVPW

De Nieuwe Polder van Blankenberge is lid van de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen. Vlaanderen telt, volgens de gegevens van de VVPW, nog 94 actieve polders en wateringen met een totale oppervlakte van 311.970 ha.  73 van deze besturen zijn lid van de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen. Hun totale oppervlakte bedraagt ruim 270.385 ha.  77,66 % van de besturen zijn lid van de V.V.P.W. en in totaal vertegenwoordigen zij ruim 86,67 % van de oppervlakte.

Ga naar de website.

CIW

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook de waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking maakt een integrale aanpak van het waterbeleid en waterbeheer mogelijk.  De Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen is één van de verschillende administraties en andere organisaties die als partners van het integraal waterbeleid in Vlaanderen in de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid vertegenwoordigd zijn.

Ga naar de website.