Het bemalingsgebied De Steger

De laag gelegen bemalingsbehoeftige gronden binnen de zone begrensd ten noorden door de Noordede, ten oosten door de Westernieuwweg (buurtweg van Houtave naar Varsenare), ten zuiden door het kanaal Brugge-Oostende en ten westen door de gewestweg van de Blauwe Sluis naar Plassendale, werden door de ruilverkaveling Houtave (1974-1986) en de ruilverkaveling Paddegat (1986-1994) heringericht en aangesloten op een nieuw poldergemaal “de Steger”.

Het bemalingsgebied heeft een oppervlakte van 1.837 ha en strekt zich uit over delen van het grondgebied Bredene, Oudenburg en de deelgemeente Ettelgem, Klemskerke (Gemeente De Haan) en Stalhille (Gemeente Jabbeke).

De expresweg van Jabbeke (E40) naar De Haan (Vijfwege), aangelegd in de tweede helft van de zeventiger jaren, snijdt het blok van noord naar zuid middendoor. Het bemalingsgebied ten oosten van de gewestweg Jabbeke-Vijfwege heeft een oppervlakte van ± 900 ha. Het westelijk bemalingsgebied beslaat 937 ha, inbegrepen 44 ha industriegronden gelegen ten westen van de gewestweg van de Blauwe Sluis naar Plassendale, die bij middel van een koker onder voornoemde baan aangesloten zijn op het Noordgeleed.