De Bestuursleden

Het Bestuur is samengesteld uit een dijkgraaf (voorzitter), een adjunct-dijkgraaf (ondervoorzitter) en een aantal gezworenen. Het aantal gezworenen of bestuursleden wordt bepaald in het huishoudelijk reglement. De bestuursleden worden verkozen door de algemene vergadering onder de ingelanden van de polder/watering. De algemene vergadering kiest onder de leden van het bestuur de dijkgraaf en de adjunct-dijkgraaf. Het mandaat duurt zes jaar en kan worden vernieuwd.

Het huidige Bestuur is samengesteld als volgt:

Dijkgraaf:
De heer Geert DEMEYERE
Smisjesstraat 15, 8377 Nieuwmunster (Zuienkerke)
E-mail: geert_demeyere@telenet.be
Tel/Fax 050 41 22 71 GSM 0478 54 10 54
Adjunct-Dijkgraaf:
De heer Michel BRUSSELLE
Westernieuwweg-Zuid 26, 8377 Houtave (Zuienkerke) 
Tel. 050 - 31 38 41
Gezworenen:
1. De heer Joseph COCQUYT
Nieuwesteenweg 128, 8377 Zuienkerke
Tel. 050 - 41 53 13
2. De heer Jean-Pierre DELLA FAILLE D’HUYSSE
St.-Jorisstraat 15, 8000 Brugge
Tel. 050 - 33 22 69
3. De Heer William SCHILLEWAERT
Brugsesteenweg 78, 8420 Wenduine (De Haan)
Tel. 050 - 41 31 10
4. De Heer Jaak MONBALIU
Groendijk 4, 8380 Lissewege (Brugge)
Tel. 050 - 54 43 59                                                                                                                                                             5. De Heer Norbert GALLE
Pompestraat 38, 8460 Ettelgem (Oudenburg)
Tel. 059 - 26 67 83