De Bestuursleden

Het Bestuur is samengesteld uit een dijkgraaf (voorzitter), een adjunct-dijkgraaf (ondervoorzitter) en een aantal gezworenen. Het aantal gezworenen of bestuursleden wordt bepaald in het huishoudelijk reglement. De bestuursleden worden verkozen door de algemene vergadering onder de ingelanden van de polder/watering. De algemene vergadering kiest onder de leden van het bestuur de dijkgraaf en de adjunct-dijkgraaf. Het mandaat duurt zes jaar en kan worden vernieuwd.

Het huidige Bestuur is samengesteld als volgt:

Dijkgraaf:
  De heer Michel BRUSSELLE
  Westernieuwweg-Zuid 26, 8377 Houtave (Zuienkerke)
  tel. 0468 51 58 08
Adjunct-Dijkgraaf:
  De heer Paul VAN EECKE
  Westernieuwweg-Noord 1, 8377 Houtave
  tel. 050 41 22 84
Gezworenen:
  1. De heer Jaak MONBALIU
      Groendijk 4, 8380 Lissewege
      tel. 050 54 43 59
  2. De heer William SCHILLEWAERT
      Brugsesteenweg 78, 8420 Wenduine (De Haan)
      tel. 050  41 31 10
  3. De heer Norbert GALLE
      Pompestraat  38, 8460 Oudenburg
      tel. 050 26 67 83
  4. De heer Kristof LAUKENS
      Prins Leopoldstraat 11, 8377 Nieuwmunster
  5. De heer Dries CLAEYS
      Blankenbergse Steenweg 78J, 8377 Zuienkerke